Akce NZM - Jedu v medu

Reportáž z akce NZM - Jedu v medu

První zářijovou sobotu se za slunného počasí konala na dvoře Národního zemědělského muzea v Praze na Letné akce Jedu v medu. Doprovodily ji dílničky pro děti, které si vyráběly svíčky z mezistěn, pítka pro včely, sestavovaly hmyzí hotely, kreslily na plátěné tašky a vyráběly si voskované ubrousky, třeba už na školní svačinu. K ochutnání a prodeji lákaly medové perníčky a med přímo od včelařů.

Na stánku PSNV, jsme nabízeli odbornou literaturu a náš časopis. Rodiny s dětmi se tu zastavovaly, aby pozorovaly živé včely v pozorovacím úlu, pod mikroskopem včelí preparáty, razily si na památku včelařské mince, ochutnaly různé druhy medu a pylu, přivoněly si k propolisu a vosku. Velký úspěch mělo fotografování dětí ve včelařském klobouku. Cestu sem však našli i dospělí, aby získali odborné informace o chovu včel. Velký zájem byl o praktické zkušenosti dlouholetého včelaře Jana Turče z Nepomuku.

Včelařům byly určeny přednášky Dalibora Titěry z Výzkumného ústavu včelařského v Dole o šlechtění včelstev – přání a realitě, Petra Texla z redakce Moderního včelaře k přirozenému chovu včel a Augustina Uváčika, který se na střešní terase muzea u tamních úlů zabýval životem a významem včel. Z tohoto místa je mimochodem jeden z nejvelkolepějších pohledů na Prahu, což si řada návštěvníků nenechala při akci ujít.

Dění završilo divadlo pro děti a podvečerní koncert skupiny Letouni soumraku.

Vnitřní stálé expozice muzea doplnila výstava Včely a včelařství, která na konci září končila.


Stánek PSNV byl téměř stále v obležení zvědavých dětí. Foto Marie Šotolová.