BeeClim: Úspěšné včelaření v době klimatické změny

Reportáž a videa ze semináře COLOSS 2021

Tradiční podzimní seminář proběhl v polovině listopadu 2021 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Konferenci pro více než 120 účastníků pořádala zmíněná fakulta v rámci projektu BeeClim: Úspěšné včelaření v době klimatické změny, který je podpořen z Norských fondů ve výzvě Reine pod záštitou COLOSS - monitoring úspěšnosti zimování včelstev v ČR.

Nyní zveřejňujeme videa z dílčích přednášek, které si můžete zdarma pustit na Youtube. Veškerá videa se nacházejí v tomto kanálu: https://www.youtube.com/channel/UCbWHQnUiA5MQkPGfO4DlqYg


A zde jsou odkazy na dílčí přednášky:

1) Ana Dieguez Anton: Mají se včelaři obávat sršně asijské?
Přednáška se týkala biologie sršně, dále doporučujeme například čas 17:27, kde uvidíte živé larvy sršně.
https://www.youtube.com/watch?v=Mz92VSkj5Oo


2) Marco Portocarrero: Sršeň asijská: prevence a co můžeme dělat při jejím výskytu.
Přednášku přednesl lovec sršních hnízd, který přednášel o zkušenostech s likvidací hnízd. Doporučujeme čas 31. minuty, kdy uvidíte past na sršně nebo čas 1:06:54 s ukázkou likvidace sršního hnízda pomocí hrotu s jedem.
https://www.youtube.com/watch?v=FbKSLjEzD4g


3) Silvie Dostálková z PřF UP referovala o zastoupení genotypů moru včelího plodu na území ČR, v přednášce se dozvíte informace o biologii původce moru včelího plodu  i rozdíly mezi genotypy ERIC I a ERIC II.
https://www.youtube.com/watch?v=b5PJSopKdL8


4) Jiří Danihlík a Eliška Pinďáková z PřF UP prezentovali výsledky pilotního testování účinnosti a vedlejších účinků kyseliny šťavelové v glycerinu na zdraví včel.
https://www.youtube.com/watch?v=X7OoGj4pJAo


5) Robert Brodschneider hovořil o COLOSS: Monitoringu ztrát včelstev z evropského pohledu a také se soustředil na problematiky klimatu a ztrát včelstev. Například v čase 13:04 můžete vidět porovnání počtu respondentů COLOSSu z ČR a dalších zemí a od 50. minuty by vás mohlo zajímat evropské porovnání způsobů ošetřování včelstev proti varroóze, které plyne z výsledků COLOSS dotazníků v různých zemích.
https://www.youtube.com/watch?v=x2PcP3BW85g


Jiří Danihlík
COLOSS ČR