Jak bylo na Medu roku 2020?

Povídání o výstavě Med roku 2020 z pohledu organizátora a degustátora...

Srovnání ročníků

Letošní ročník byl v mnohém jiný (dovolím si malé ohlédnutí, neb jsem v pozici organizátora i degustátora absolvoval také všechny ročníky předešlé). První ročníky v Brně v SVČ Lužánky měly několik drobných nedostatků - učili jsme se, ladili detaily organizace soutěžních degustací, i učili se degustacím samotným, dále medializaci akce tohoto typu a mnoho dalších souvisejících organizačních věcí... Několik následujících ročníků pak probíhalo v KD Rubín v Brně Žabovřeskách, který měl lepší prostory - tzn. lepší akustiku i plochy. Bohužel, obě lokality značně tratily z pohledu návštěvnosti. Tu jsme, zdá se, vyřešili volbou letošní lokality - úplného centra Brna - budovy Staré radnice.

Pokrok během ročníků je také vidět v průběžném vytváření a vzdělávání týmu našich (PSNV) degustátorů medu, v lepší organizaci a práci kanceláře spolku i v souhře organizátorů a pomocníků s veškerými souvisejícími pracemi okolo této akce. Nicméně, není vše ideální a víme, že máme ještě dost co vylepšovat v dalších ročnících.

Příprava

Než se dostaly soutěžní vzorky na samotnou výstavu, prošly mnohokrát (nejen) rukama zainteresovaných lidí. O logistiku medu se především starala kancelář PSNV, resp. její ředitel Radek Hykl. Vzorky byly zaevidovány a označeny unikátním číslem. Od této chvíle znal původ vzorků pouze ředitel kanceláře, pro ostatní to byly jen čísla. Část každého vzorku medu pak putovala na rozbor do laboratoře.

Dva týdny před výstavou proběhl hodnotící degustační víkend, kdy jsme odborně degustovali a hodnotili soutěžní vzorky, které prošly laboratoří a splnily limit obsahu vody. Je až s podivem že docela dost vzorků bylo vyřazeno ze soutěže právě pro vyšší obsah vody - vždyť refraktometr by už dnes mohl vlastnit každý včelař (jeho cena z Číny dělá několik stokorun a ty prodávané v ČR vyjdou cca na 1000 Kč). Podobně to platí i pro konduktometr - přístroj, kterým změříte měrnou elektrickou vodivost a díky tomu správně zařadíte med do správné kategorie.

Nápověda soutěžícím pro příště - med zařazený ve špatné kategorii tratí bodové hodnocení. Typické omyly - silně jednodruhový květový med (např. lipový) zařazený do vícedruhového květového medu, nebo typický medovicový med zařazený jako květový vícedruhový med, či naopak květový označený jako medovicový. Konkrétní další nápověda - že je něco tmavé ještě neznamená, že to je medovice - typicky např. pohankový med. Tak příště pozor na to, raději měřte a degustujte smiley

O logistiku odborných degustací a zpracování dat se staral RNDr. Bruno Sopko, Ph.D. Každý jednotlivý soutěžní vzorek byl degustován a hodnocen několika degustátory. Hodnotilo se vizuálně (barva a čistota), dále vůně (intenzita, čistota, druhová shoda / harmonie), chuť a aroma (intenzita, čistota, druhová shoda / harmonie, dochuť) a textura.

/ zde bude galerie (pruh) fotek z degustací /

 

Instalace výstavy

V pátek 9. 10. v brzkém odpoledni jsme v Opatovicích naložili všechny medy (každý vzorek ve dvou sklenicích), stojany, ubrusy, kyblíky a tisíc dalších věcí, které vždy potřebujeme k této naší akci. Nechybělo samozřejmě zázemí kanceláře - počítače, tiskárna, kávovar, atd. Celkem několik set kilogramů naložených do osobního auta, návěsu a dodávky.

Cesta po dálnici do Brna byla naštěstí bez problémů, pak v centru jsme se sice mírně zamotali, díky šalinám a velkému pátečnímu provozu, ale o pár minut později jsme již zdárně dorazili na místo. Následovala blesková vykládka a odjezd aut k hotelu. Mezitím tým pomocníků a degustátorů čile transportoval a vyložené věci do našich pronajatých prostor v patře a započal s instalací výstavy. Tato činnost nám zabrala (jako vždy) několik hodin i přesto, že nás bylo víc než obvykle. Musely se totiž sestavit stojany pro výstavu designu medu, rozmístit v nich vzorky včetně přiřazení cedulek s čísly, sestavit a našroubovat pumpičky do vzorků k degustaci, seřadit je a mnoho další práce.

Průběh akce v sobotu a neděli

Oba dny nám docela přálo počasí - díky tomu se totiž poměrně hodně návštěvníků procházelo po centru Brna a často se tak zastavili i na naší výstavě. Díky Jirkovi Mohelníkovi a dalším našim pomocníkům se nám podařilo nalákat i ty kolemjdoucí, kteří by nejspíš jinak prošli bez povšimnutí. Lákadlem pro některé návštěvníky také nejspíš byla vstupenka zdarma na Radniční věž. Nicméně, většina návštěvníků výstavy odcházela velmi nadšena, s díky a úsměvem nám často zanechávali zajímavé vzkazy v návštěvní knize.

Instalace výstavy byla rozložena do 3 místností, ve 4. jsme pak měli zázemí. Návštěvník tak vstoupil do degustační haly, byl uvítán, byla mu bezkontaktně změřena tělesná teplota (s ohledem na epidemii Covid-19) a podán výklad k celé výstavě. Jeho kroky pak vedly do první místnosti, kde mohl shlédnout všechny soutěžní vzorky v originálních obalech a mohl vybrat 3 nejhezčí obaly/etikety, zapsat je na hlasovací lístek a vhodit do hlasovacího úlku. V další místnosti pak nalezl náš obchůdek s nabídkou části naší produkce. Poslední místnost byla degustační hala. Zde si návštěvník vzal rukavici, přes níž se dotýkal pumpiček, degustační lžičku a neutralizační sousta - malé kostičky jablek. S touto výbavou se pak mohl vrhnout do ochutnávek soutěžních vzorků. Po celou dobu výstavy jsme samozřejmě hlídali i počty návštěvníků (dle platných nařízení) a průběžně regulovali jejich stav v jednotlivých místnostech, několikrát dokonce čekali i venku, než se posunou ti dříve příchozí.

  

Ve všech místnostech byli přítomní degustátoři a pomocníci s výstavou, takže se návštěvníci mohli ptát a získávali zasvěcené informace. Letos jsme také zaznamenali několik desítek zahraničních návštěvníků, dostalo se jim uvedení i výkladu v angličtině a tito pak byli také velmi nadšeni. Většina návštěvníků využila také možnosti návštěvy Radniční věže zdarma, kterážto opravdu stojí za návštěvu. Je-li hezké počasí, je z ní krásný rozhled po Brně, ale jde vidět i vzdálenější místa - např. Pálava.

Úklid a odjezd

Úderem nedělní 16. hodiny jsme počali s likvidací instalace a úklidem. Pomoci přišlo několik dalších pomocníků, takže vše bylo sbaleno a dokonce i naloženo do aut už asi v 17:30h. Následovalo rozloučení celého realizačního týmu a návrat všech domů. Mne s Radkem Hyklem ještě tedy cesta do Opatovic a šichta s vykládkou věcí.

  

V následujících dnech po soutěži byli všichni soutěžící obesláni s výsledky soutěže (včetně protokolu z laboratoře) a vítězové odměněni hodnotnými cenami. Výsledky soutěže můžete vidět zde.

/ zde bude galerie (pruh) fotek z výstavy /

Návštěvní kniha

Velmi doporučuji nahlédnout do návštěvní knihy, kde nám návštěvníci zanechali krásné vzkazy. Děkujeme za tato milá povzbuzení smiley

Jménem kanceláře, i celé PSNV, děkuji všem účastníkům soutěže za zaslání vzorků svého medu, děkuji také celému realizačnímu týmu - všem degustátorům, pomocníkům i lidem zajišťujícím logistiku akce, především pak řediteli kanceláře. Bez Vás všech by to nešlo. Za rok se těším na shledanou smiley

Autor: Marek Konvičný