Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace 2022

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace 2022

Tisková zpráva – 3. listopadu 2021

Na základě výzvy Ministerstva zemědělství ČR (MZe), zaslané dne 12. října 2021, vypracovala Pracovní společnost nástovkových včelařů CZ návrhy změn a doplnění Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2022 v oblasti včel (dále jen MKZ). Příliš prostoru jsme ze strany MZe nedostali, návrhy a připomínky bylo potřeba odeslat do 20. října2021.

V navrhovaném textu je několikrát odkazováno na Metodický pokyn Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy (dále jen MP). Proto jsme se obrátili na MZe s žádostí o poskytnutí pracovní verze MP. Tento dokument nám však poskytnut nebyl. Proto jsme své návrhy a připomínky zapracovali do aktuálního znění MP z roku 2020.

S našimi návrhy, připomínkami a komentáři k předmětným dokumentům, tak jak jsme je dne 18. října 2021 poslali na MZe, se můžete seznámit na odkazech, uvedených pod tímto sdělením.

 

Tisková zpráva v PDF

Návrhy na změny MKZ 2022

Návrhy na změny MP 2022

 

Kontaktní osoba:
Radomír Hykl
ředitel kanceláře PSNV–CZ
Hlavní 99, 753 56 Opatovice
+420 773 899 716
reditel@psnv.cz


Poznámka:
Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s. (založena r. 2000), sdružuje více než 700 včelařů a zájemců o obor. Za dobu svého působení pozitivně ovlivňuje obor včelařství v České republice a řady jejích členů i příznivců se rozrůstají. Prioritou spolku je od samého počátku propagace jednoduchých a udržitelných metod včelaření. To se projevuje tématy a i přístupem lektorů na vzdělávacích akcích pořádaných spolkem, včetně vydávání celostátního populárně-naučného měsíčníku Moderní včelař.