Výzva PSNV k přípravě směrnice o udržitelném používání pesticidů a reakce ministra

Doba, kterou společně prožíváme, ukazuje, jak zranitelné je průmyslové zemědělství se svou závislostí na fosilních palivech a externích vstupech, jako jsou krmiva, hnojiva a pesticidy. Tyto produkty nadto způsobují velké škody na biologické rozmanitosti, půdní úrodnosti a zdraví. Proto je důležité zaměřit se na udržitelnou produkci potravin založenou na zdravé půdě, čisté vodě, střídání plodin a maximální biologické rozmanitosti. Obnova biologické rozmanitosti se však neobejde bez výrazného snížení používání pesticidů.

Evropská komise měla v březnu tohoto roku představit svůj návrh nového nařízení o omezení syntetických pesticidů a nového zákona o obnově přírody. Tyto návrhy se mají stát součástí Zelené dohody EU a strategie Farm to Fork. Po silném tlaku chemického a zemědělského sektoru Komise návrh odložila na později.

Protože jednotlivé země mají vliv na konečnou podobu výše zmíněného nařízení, oslovily
organizace rozličných evropských zemí, které se snaží poukazovat na problematiku nadužívání pesticidů, své národní parlamenty a ministry životního prostředí i zemědělství s požadavkem na snížení množství používaných pesticidů. Kopie těchto dopisů byly také zaslány komisařům EU, aby je upozornily na to, co se děje na národní úrovni.

Na tomto odkazu si můžete přečíst text výzvy, kterou spolek PSNV-CZ, z.s., zaslal výše zmíněným institucím.

Na tomto odkazu je dostupná odpověď Ministra zemědělství ČR.

Petr Kellner, Rada PSNV