Knihy

rychlá filtrace
Moderní včelař Knihy DVD Postery

Včelařství - svazek IV.

Čtvrtý (poslední) svazek základní publikace pro začínající i zkušené včelaře

Běžná člena: 349 Kč
Cena pro člena: 339 Kč
Vaše cena: 349 Kč
Vložit do košíku

O produktu

Kniha je IV. (poslední) svazek souboru učebnic Včelařství - završilo se tak dílo, které se vytvářelo osm let oproti původnímu dvouletému plánu. Za toto zdržení se omlouváme, avšak předkládané dílo tím získalo na aktuálnosti zařazením nejmodernějších trendů oboru.

Do kapitoly Zařízení pro získávání včelích produktů Ing. Petr Texl a kolektiv zařadili a popsali zařízení, která používají všechny skupiny včelařů, hobby i profesionálové. U každého včelího produktu je včleněna podkapitola Sledování kvality s popisem tzv. mobilní analytiky, kterou zvládne každý včelař, a fyzikálně-chemických postupů na bázi nejmodernějších metod a trendů v profesionálních zkušebnách.

Ing. František Texl v kapitole Profesionální včelařství uvede čtenáře do problematiky českého komerčního včelařství, které v porovnání s evropským nemá jednoduché postavení. Jako dlouholetý předseda Sekce komerčních včelařů při Českém svazu včelařům z. s., má patřičný nadhled na problematiku, zná slabé a silné stránky podnikání ve včelařství v naší převčelené a malými včelaři obsazené krajině.

Na předchozí kapitolu navazuje Ing. Jaroslav Lstibůrek, MBA, kapitolou Marketing a vedení malého podniku. Mimo jiné uvádí skutečnost, že cenu medu v České republice neurčují velcí hráči jako u jiných komodit. Kvůli převaze skupiny malých včelařů, kteří zpravidla do kalkulace nezahrnují hodnotu své práce, neodpovídá cena medu všem vynaloženým nákladům. Z těchto důvodů podnikání ve včelařství není snadné. O to větší význam pro prosazení se na trhu má dobrý marketing.

Autoři:
Ivan Bohátka, Mgr. (část kapitoly Profesionální včelařství)
Karel Jiruš, Ing. (část kapitoly Zařízení pro získávání včelích produktů)
Vojtěch Kružík, Ing. Ph.D. (kvalita včelích produktů)
Jaroslav Lstibůrek, Ing. MBA (Marketing a vedení malého podniku)
Lukáš Prýmas, Ing. (Zařízení pro získávání včelích produktů)
Kamila Sopková, M. A. (degustace medu)
Tereza Škorpilová, Ing. Ph.D. (kvalita včelích produktů)
Petr Texl, Ing. (Zařízení pro získávání včelích produktů)
František Texl, Ing. (Profesionální včelařství)

Editor:
Lukáš Prýmas, Ing.

Celé dílo je strukturované do deseti kapitol. Jednotlivé kapitoly podle zaměření nesou názvy:

1. Zootechnika včelařství
2. Nemoci včel – prevence a terapie
3. Biologie včely medonosné
4. Šlechtění včel a chov matek
5. Včelí pastva a její zdroje
6. Včelí produkty
7. Medovina a nápoje z medu
8. Zařízení pro získávání včelích produktů
9. Profesionální včelařství
10. Marketing a vedení malého podniku

 

Obsah jednotlivých kapitol:

Zařízení pro získávání včelích produktů
- Cesta medu
- Odvčelování medných plástů
- Temperování medných plástů
- Odvíčkování plástů
- Vytáčení medu
- Čerpání medu
- Čeření, sedimentace a filtrování medu
- Skladování medu
- Ztekucování medu
- Pastování medu
- Plnění do spotřebitelského balení
- Modelové medárny
- Kontrola kvality medu
- Cesta včelího vosku
- Tavení voskového díla
- Výroba mezistěn
- Kontrola kvality vosku
- Získávání a zpracování pylu
- Získávání mateří kašičky
- Získávání a hodnocení propolisu
- Získávání a hodnocení včelího jedu
Profesionální včelařství
- Profesionální včelař – zemědělec
- Profesionální provozy a organizace v zahraničí
- Podmínky fungování provozu
- Specifika profesionálního provozu
- Racionalizace včelařského provozu
- Kočování v podmínkách ČR
- Vytáčení medu
- Odbyt včelích produktů
- Budování provozu
- Přednosti profesionálního provozu
- Největší rizika

Marketing a vedení malého podniku
- K čemu je včelaři dobrý marketing
- Včelařství jako podnikatelský obor
- Marketing jako nástroj
- Vedení malého podniku
- Podnikatelský plán
- Zakládáme malý podnik


ISBN: 978-80-907079-5-5
Počet stran: 180; Formát A4
Vydavatel: Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s.

 

Zákazníci ze Slovenska si budou moci knihu objednat také v eshopu Magnet Press.

 

Mohlo by se vám líbit

Včelařství - svazek III.

Třetí svazek základní publikace pro začínající i zkušené včelaře
Cena: 349
Vložit do košíku

Včelařství - svazek II.

Druhý svazek základní publikace pro začínající i zkušené včelaře
Cena: 349
Vložit do košíku

Včelařství - svazek I.

Základní publikace pro začínající i zkušené včelaře
Cena: 349
Vložit do košíku

Po stopách brtnictví

Autoři: Milan Motyka, Michal Počuch, Marie Šotolová, Petr Texl
Cena: 55
Vložit do košíku
DVD