Moderní včelař

rychlá filtrace
Moderní včelař Knihy DVD Postery

Moderní včelař 04/2020

Běžná člena: 50 Kč
Cena pro člena: 48 Kč
Vaše cena: 50 Kč
Vložit do košíku

O produktu

Elektronickou verzi můžete zakoupit zde.

Web čísla: www.modernivcelar.eu


Obsah 4. elektronického vydání časopisu Moderní Včelař v roce 2020:

 

MV INFO 

Konec thiaklopridu na dohled  4 
Redakce

Medná produkce v roce 2019 4 
Redakce

Cena pro studii o mikrobiotě včel 4 
Redakce 

18. národní včelařská pouť 4 
Redakce

Převoz medu letadlem 5 
Redakce

KALENDÁRIUM  6 


TÉMA 

Pastování medu  8 
Petr Texl

Hobby pastovací zařízení 12 
Petr Kellner 

EKONOMIKA EET a včelaři  14 
Stanislav Štípek


PROVOZNÍ METODY 

Trubičkové krmítko  17 
Jiří Kadlec

Zateplování úlů, ano nebo ne?  19 
František Hruška

Včelí roj po devíti letech na stejném místě   22 
Karel Mišoň 


SE VČELAMI VE ŠKOLE 

Bystrozraké včely  24 
Miroslav Urban 


PŘEČETLI JSME PRO VÁS 

Hodnocení potravních preferencí u hmyzích opylovatelů  26  
Redakce

Balení potravin  24 
Redakce

O temelínských včelařích  24 
Marie Šotolová

Dvojice novinek Nothern Bee Books  24 
Marie Šotolová

Fylogenetika včel 27 
Marie Šotolová

Česká televize k úhynům včel 27 
Redakce

 

PROVOZNÍ METODY

Polská versus česká medovina 28
Jirí Pouček

Je tzv. přirozené včelaření řešením? 30
Vladimír Ptáček


NEMOCI VČEL

Geneticky modifikované probiotikum chrání včely 32
Jaroslav Petr

Rezistence k amitrazu a nižší účinnost ošetření varroózy v USA 34
Petr Vomáčka

COLOSS: Monitoring úspešnosti zimování včelstev – zapojte se do průzkumu 36
Jirí Danihlík


MV INFO

Úbytek čmeláků 37
Redakce

Země medu 37
Dagmar Šormová, Redakce


ROZHOVOR

Okolo Treboně… 38
Petr Texl


REPORTÁŽ

Každoroční výstavy na severu Německa se představují 40
Alena Machová


HISTORIE

Zámecký zahradník a včelař v Zákupech František Svoboda 42
Jaromír Tlustý

Velikonoční svíce a úžas nad stvořením 44
Vojtech Danek

VČELARSKÁ PEDAGOGIKA

Pořádání vzdélávacích akcí 45
Redakce


VARIA
A, B, C, D… V jako včela aneb čtení a psaní je hračka 46
Milan Vojtech


PSNV INFO

Zachraňme včely a zemědělce 47
Redakce

DVD