Moderní včelař

rychlá filtrace
Moderní včelař Knihy DVD Postery

Moderní včelař 05/2020

Běžná člena: 50 Kč
Cena pro člena: 48 Kč
Vaše cena: 50 Kč
Vložit do košíku

O produktu

Elektronickou verzi můžete zakoupit zde.

Web čísla: www.modernivcelar.eu


Obsah 5. elektronického vydání časopisu Moderní Včelař v roce 2020:


MV INFO

Aktuální data k varroóze v České republice   4
Redakce

Uznání pro české fotografy 4
Redakce


KALENDÁRIUM  6

Příkladná iniciativa 6
Alena Machová


TÉMA

Inseminace včelích matek  7
Květoslav Čermák

Spermie včely medonosné 10
František Weyda, Petr Texl


NEMOCI VČEL

Budoucnost evropského včelařství 11
Marie Šotolová, Petr Texl, Helena Proková


ANKETA

Anketa 2020  17
Zbyněk Semerád


VARIA
Za včelami na střechu hotelu 18
Marie Šotolová, Petr Texl

Sršeň asijská v Hamburku 19
Redakce


SE VČELAMI VE ŠKOLE

Včelí matka  20
Miroslav Urban


PROVOZNÍ METODY

Tak to je fór  20
Redakce

Liebigova metoda množení včelstev ve čtyřech krocích  23
-prym


APITERAPIE

Propolis jako prevence  27
Redakce


NEMOCI VČEL

Vážení přátelé, pyrethroidy ne! 28
Miloš Kašpar


ROZHOVOR

Rozkročen mezi dvěma zeměmi  30
Marie Šotolová, Petr Texl


PROVOZNÍ METODY

Diskuse nad energetickými poli 33
Redakce


REPORTÁŽ

Kanada nejen včelařská 34
Petr Texl


PŘEČETLI JSME PRO VÁS

Rok včelaře  36
Redakce

Jeden rok v životě včely  36
Redakce

Prima nápad 36
Redakce

Vyrojeno? 37
Milan Motyka

Cesta k rovnováze 37
Redakce


VARIA

Jak si vyrobit voskované ubrousky 38
Zuzana Hrdinová


HISTORIE

Za pražskými včelaři 19. století 40
Jaromír Tlustý


VĚDA A VÝZKUM


Včely tančí různými jazyky 42
Jaroslav Petr


VČELAŘSKÁ PEDAGOGIKA

Med roku 2020 43
Kamila Sopková

DVD