Publikace

rychlá filtrace
Moderní včelař Knihy DVD Postery

Sršeň asijská (Vespa velutina), její biologie, monitoring, kontrola a prevence šíření

Běžná člena: 167 Kč
Cena pro člena: 155 Kč
Vaše cena: 167 Kč
Vložit do košíku

O produktu

AUTOŘI: Adriana Diaz, Sophie Grünewald, Helena Proková, Wolfgang Wimmer

PROJEKT: Education, Training and Capacity-Building in the Field of Beekeeping and Civil Defense Services s polufinancovaný z programu E rasmus+

ČÍSLO PROJEKTU: 2021-1-SK01-KA220-VET-000033144

RECENZENTI: Pavel Fiľo, Petr Texl, Richard Šníder

PŘE KLAD ZE SLOVENSKÉHO D O ČESKÉHO JAZYKA: Marie Šotolová

JAZYKOVÁ KOREKTURA: Hana Gruntorádová

VYDAL: Pracovní s polečnost nástavkových včelařů CZ, z . s.

ČÍSLO VYDÁNÍ: první

POČET STRAN: 76

MÍSTO VYDÁNÍ: Opatovice

ROK VYDÁNÍ: 2023

GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ: studio pajerchin s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 20, 811 02 Bratislava

TISK: Grafotechna PLUS, s. r. o., Lýskova 1594/33, Praha 13

ISBN: 978-80-907079-7-9


ČÁST I - BIOLOGIE A CHOVÁNÍ SRŠNĚ ASIJSKÉ

OBSAH
1. SRŠEŇ ASIJSKÁ VE SVĚTĚ
1.1. Současný výskyt sršně asijské ve světě
1.2. Prognózy dalšího šíření sršně asijské v Evropě
2. MATRIARCHÁLNÍ SPOLEČNOST A SVĚT KAST
2.1. Matriarchální společnost a svět kast
2.2. Těžký život dělnic
2.3. Kdo je kdo v hnízdě
2.4. Komunikace v hnízdě
2.5. Struktura hnízda
3. BIOLOGICKÝ CYKLUS SRŠNĚ ASIJSKÉ
3.1. Biologický cyklus sršně asijské
3.2. Vznik hnízda a založení kolonie
3.3. Kvalitní základy – primární hnízdo
3.4. Rozšiřování hnízda a rozvoj kolonie – sekundární hnízdo
3.5. Rozmnožování
3.6. Zánik kolonie
3.7. Výskyt a lokalizace hnízd
4. VZTAHY MEZI SRŠNĚMI A VČELAMI
4.1. Potrava sršní asijských
4.2. Způsob lovu kořisti
4.3. Jak loví včely jiní predátoři včel
4.4. Obranné mechanismy včely východní proti sršním asijským
5. SOUŽITÍ SRŠNÍ, VČEL A LIDÍ
5.1. Soužití sršní, včel a lidí
5.2. Chování sršně obecné
5.3. Chování sršně asijské
Literatura

ČÁST II - PŘÍRUČKA MONITOROVÁNÍM, KONTROLOU A PREVENCÍ PROTI SRŠNI ASIJSKÉ

OBSAH
O ČÁSTI II
1. ÚVOD
2. MONITOROVÁNÍ Vespa velutina
2. 1. Monitorování dospělých jedinců sršně asijské
2. 1. 1. Monitorování na včelnicích
2. 1. 2. Monitorování na dálku
2. 2. Monitorování hnízd asijských sršní
2. 2. 1. Monitorování primárních hnízd
2. 2. 2. Monitorování sekundárních hnízd
2. 2. 2. 1. Harmonické entomologické radary
2. 2. 2. 2. Rádiová telemetrie
2. 2. 2. 3. Triangulace
2. 2. 2. 4. Termovizní zobrazování
2. 2. 2. 5. Pozorování pomocí dronů
2. 2. 2. 6. Pravidelné pozorovací výjezdy
2. 3. Občané zapojení do výzkumu
2. 4. Indikační včelstva
2. 5. Hlášení pozorované sršně asijské Vespa velutina
3. KONTROLA VESPA VELUTINA
3. 1. Kritéria hodnocení kontrolních opatření
3. 1. 1. Selektivita
3. 1. 2. Účinnost
3. 1. 3. Soulad s existujícími předpisy
3. 2. Ničení a odstraňování hnízd
3. 2. 1. Mechanické metody
3. 2. 2. Chemické metody
3. 3. Odchyt královen a dělnic
3. 4. Kontrolní opatření na včelnicích
3. 4. 1. Používání ochranné sítě
3. 4. 2. Elektrické zábrany
3. 4. 3. Podpora obranného mechanismu včel
3. 4. 4. Udržování čistých včelnic
3. 5. Biologické kontrolní metody
4. PREVENCE PROTI VESPA VELUTINA
4. 1. Strategie a akční plány
4. 2. Výzkumné projekty
5. POZNATKY Z PRAXE
6. POSTŘEHY PRO VČELAŘE
6. 1. Včelařská praxe
6. 2. Zapojení a spolupráce
6. 3. Přehled implementačních opatření
Literatura

Mohlo by se vám líbit

Včelařství - svazek III.

Třetí svazek základní publikace pro začínající i zkušené včelaře
Cena: 349
Vložit do košíku

Včelařství - svazek II.

Druhý svazek základní publikace pro začínající i zkušené včelaře
Cena: 349
Vložit do košíku

Včelařství - svazek I.

Základní publikace pro začínající i zkušené včelaře
Cena: 349
Vložit do košíku

Po stopách brtnictví

Autoři: Milan Motyka, Michal Počuch, Marie Šotolová, Petr Texl
Cena: 55
Vložit do košíku
DVD