Konference COLOSS 2021

Olomoucký včelařský seminář s tematickým zaměřením "Včely a měnící se klima, aneb na co se připravit".

V letošním programu se zaměříme na výkyvy počasí a jeho vliv na ztráty včelstev a na mezinárodní porovnání výsledků z COLOSS monitoringu, které nám představí Robert Brodschneider. Dalším nosným tématem bude invazní sršeň asijská (Vespa velutina), která se šíří Evropou a pomalu se blíží i k našim hranicím. Proto jsme pozvali odborníky ze Španělska a Portugalska, kteří s touto invazní sršní mají už letité zkušenosti.

Na semináři nevynecháme ani výsledky práce naší skupiny. Představíme výsledky testování kyseliny šťavelové s glycerinem na včelstvech i v laboratoři, ukážeme výsledky genotypizace původce moru včelího plodu v ČR a význam pro praxi. Budeme prezentovat také novou on-line aplikaci pro vizualizaci výsledků českého COLOSS: Monitoringu.

Seminář se koná v sobotu 13. listopadu 2021 od 10.00 hodin na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (ulice 17. listopadu 1192/12, učebna 2001 - 2. patro, Aula).

Program
09.15-9.55 Registrace na místě, přijďte včas!

10.00-10.15 Uvítání, organizační informace

10.15-12.00 Robert Brodschneider (Rakousko): COLOSS Monitoring: Vliv klimatu a počasí na ztráty včelstev v Rakousku  a další mezinárodní výsledky

12.00-13.00 Oběd (podává se přímo v místě konání, jeho objednání je součástí registračního formuláře, účastníci si jej hradí na místě sami)

13.00-14.00 Marco Portocarrero (Portugalsko): Sršeň asijská: prevence a co můžeme dělat při jejím výskytu?

14.00-15.00 Ana Diéguez Anton (Španělsko): Mají se včelaři obávat sršně asijské?

15.00-15.30 pauza na kávu a volnou diskusi

15.30-16.15 Jiří Danihlík, Eliška Pinďáková (PřF UP v Olomouci): Taje použití kyseliny šťavelové a jejího vlivu na včely

16.15-16.35 Silvie Dostálková (PřF UP v Olomouci) : Zastoupení různých kmenů moru včelího plodu na území ČR

16.35-17.15 Jakub Kaplan, Jan Brus (PřF UP v Olomouci) : Výsledky COLOSS monitoringu interaktivně

17.15 Ukončení akce

Zahraniční hosté budou přednášet anglicky, avšak jejich projev bude během přednášek překládán do češtiny Karolínou Filákovou.

 

Na seminář je nutné se registrovat, počet míst je omezen na 150, registrační formulář. Registrace je otevřena do 1. listopadu do 20:00 nebo do naplnění kapacity.

Účast na semináři je zdarma, náklady na její realizaci jsou hrazeny z projektu BeeClim: Úspěšné včelaření v době klimatické změny, který podpořily Norské fondy.

Stránky semináře COLOSS