Kolapsy včelstev

Otázky a odpovědi na téma hýbající celým včelařským světem

Abyste mohli plně využívat služeb a funkčnosti webu PSNV.CZ, včetně registrací na akce, je zapotřebí si nejprve na tomto webu vytvořit účet.

Pokud zde již účet máte, přihlaste se, pokud ne, účet si založte.

Export do kalendáře
Termín akce: 13. 01. 2021 17:00 - 20:00
Lektor: doc. Ing. Přidal Antonín, Ph.D.
Organizátor: PSNV z.s. ·
Místo konání: online, online

Popis akce:

Otázky a odpovědi na téma hýbající celým včelařským světem

Program:

Téma se zaměřuje na novou realitu chovu včely medonosné, kdy zimní ztráty včelstev výrazně přesahují obvyklou hranici. To vede k nepopulárnímu zvyšování cen medu a problémům při obnovách včelstev. Chovatelé se ptají: co to způsobuje? Je to dočasné? Existuje prevence? Co děláme špatně nebo jsme dělali špatně? Existuje řešení a východisko z této situace? Odpovědi nejsou jednoznačné. To ale neznamená, že situace je bezvýchodná. Ze stávajícího minimálně vyplývá to, co bylo zbytečné a nepomáhalo. On-line přednáška se tedy zaměří na minulost a současnost tlumení varroózy a v druhé polovině na dotazy chovatelů, které můžete již nyní zasílat ve stručné podobě na: pridal@apridal.cz.

Poznámka organizátora:

  • Členové PSNV se mohou registrovat ihned, nečlenové až od 1. 1. 2021, kapacita posluchačů je omezená.
  • Registrovaní s předstihem obdrží emailem instrukce týkající se technikálií.
  • Registrovaní s uhrazeným vstupným obdrží emailem v den přednášky odkaz, kterým se spojí s přednášejícím.
  • Spuštění přednášky a otestování spojení bude možné během půlhodiny před začátkem přednášky.
  • Prezentace pri on-line přednáškach nemusejí byt pouzivany a ani později poskytovany z důvodu prevence porušení autorských práv.

Abyste mohli plně využívat služeb a funkčnosti webu PSNV.CZ, včetně registrací na akce, je zapotřebí si nejprve na tomto webu vytvořit účet.

Pokud zde již účet máte, přihlaste se, pokud ne, účet si založte.