Med roku 2023 - konference

Konference na téma „Kvalita medu“ při akci Národní výstava medu v Brně

Abyste mohli plně využívat služeb a funkčnosti webu PSNV.CZ, včetně registrací na akce, je zapotřebí si nejprve na tomto webu vytvořit účet.

Pokud zde již účet máte, přihlaste se, pokud ne, účet si založte.

Export do kalendáře
Termín akce: 14. 10. 2023 9:30 - 17:00
Lektoři: Ing. Texl Petr , Sopková Kamila, M.A. , Ing. Kružík Vojtěch, Ph.D. , Ing. Škorpilová Tereza, Ph.D.
Organizátor: PSNV z.s. ·
Místo konání: Stará radnice, Brno, Radnická 8, 602 00 Brno-střed, Česko
(GPS: 49.1931196,16.6087052)

Popis akce:

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s. pořádá konferenci na téma „Kvalita medu“ jako doplňující vzdělávací akci již VIII. ročníku akce Med roku (14. – 15. října 2023) - viz detaily k výstavě ZDE.

Program:

Konference na téma „Kvalita medu“ při akci Národní výstava medu v Brně - 14. 10. 2023

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s. pořádá konferenci na téma „Kvalita medu“ jako doplňující vzdělávací akci již VIII. ročníku akce Med roku (14. – 15. října 2023) - viz detaily k výstavě ZDE.

Program:
9:30 - 10:00 - prezentace
10:00 - 12:30 - Ing. Vojtěch Kružík, Ph.D. (Vysoká škola chemicko-technologická, Praha) - Hodnocení kvality medu a autenticity meduAnotace přednášky viz níže
12:30 - 13:30 - přestávka na oběd – prohlídka výstavy
13:30 - 13:45 - Kancelář – Vyhodnocení soutěže Med roku 2023
13:45 - 14:45 - Ing. Tereza Škorpilová, Ph.D. (Vysoká škola chemicko-technologická, Praha)Zásady získávání a zpracování meduAnotace přednášky viz níže
14:45 - 15:45 - Mgr. Kamila Sopková (Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z.s.)Degustace medu – vzdělání a praxeAnotace přednášky viz níže
15:45 - 16:45 - Ing. Petr Texl (Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s.)Manipulační technika při zpracování meduAnotace přednášky viz níže
16:45 - 17:00 - Závěrečná diskuse

Anotace přednášek a představení lektorů

Přednáška „Hodnocení kvality medu a autenticity medu“
V první části přednášky budou uvedeny základní kvalitativní parametry medu, které jsou definovány národní i evropskou legislativou. Pozornost bude zaměřena na význam jednotlivých analýz z pohledu včelaře, principy metod a standardní hodnoty pro české medy. Dále bude diskutován vliv skladování a správné nastavení skladovacích podmínek. V druhé části přednášky zazní možnosti hodnocení autenticity medu pokročilejšími instrumentálními metodami.

Ing. Vojtěch Kružík, Ph.D.
Odborný pracovník na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, na Ústavu konzervace potravin. Hlavní činností je analýza potravin a hodnocení jejich kvality a autenticity. V současné době se také zabývá kvalitou včelích produktů – především medu a včelího vosku. Hobby včelař od roku 2011. V roce 2016 absolvoval SOU Nasavrky obor Včelař.

Přednáška „Zásady získávání a zpracování medu“
V přednášce budou diskutovány zásady správné výrobní a hygienické praxe (především v podmínkách hobby včelařů) při získávání a zpracování medu. Zmíněny budou důležité podmínky při odebírání medu, vlastnosti vytáčecích prostor, parametry skladování a balení medu. Dále se bude přednáška věnovat kritickým operacím při zpracování medu.

Ing. Tereza Škorpilová, Ph.D.
Odborný pracovník na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, na Ústavu konzervace potravin. Zabývá se analýzou potravin a technologiemi konzervace a zpracování živočišných produktů. Hobby včelařka od roku 2015. V roce 2022 absolvovala učební obor Včelař v Blatné. Autorka článků zabývajících se hodnocením včelích produktů v laboratoři, které v současné době vycházejí v časopise Moderní včelař.

Přednáška „Degustace medu: vzdělání a praxe“
Přednáška objasní pojem senzorické analýzy medu a shrne možnosti vzdělávání degustátorů ve světě i u nás. Bude se zabývat také tím, pro které cílové skupiny je vzdělání v této oblasti nutné. Též poskytne přehled českých a zahraničních soutěží, jejichž součástí je senzorická analýza medu.

Kamila Sopková, M.A.
certifikovaná degustátorka medu, členka mezinárodně uznávaného italského Národního registru expertů v senzorické analýze medu v Boloni. Vede a školí tým degustátorů pro PSNV.

Přednáška „Manipulační technika při zpracování medu“
Kromě plnění medu do spotřebitelského balení je i v hobby provozech důležitá manipulační technika, která usnadní včelaři práci a vylepší ergonomii v medárně, plnírně a skladových prostorech. Některá zařízení se uplatní i na včelnici a v pomocných provozech.

Ing. Petr Texl
Zakládající člen PSNV, byl u zrodu Letních škol nástavkového včelaření (2004) a akreditace učebního oboru Včelař na SOU Blatná (2010). Člen realizačního týmu autorů čtyř svazků učebnic Včelařství (2014 – 2022). V současnosti redaktor časopisu Moderní včelař.
 

 

Místo konání: Brno - Stará radnice, Radnická 8, Brno-střed, 60200

  • Národní výstava medu - Křišťálový sál a Galerie, 1. patro
  • Odborná konference - Ernův sál, 2. patro

POZOR - Vstupné pro soutěžící v soutěži Med roku je ZDARMA - prosíme, zaregistrujte se na konferenci, ale platební výzvu ignorujte, děkujeme.

Kapacita sálu je omezená - neváhejte s přihláškou.

Akce je možné se zúčastnit i bez přihlášení - pouze do naplnění kapacity sálu - cena vstupného na místě bude 150 Kč. Přednost mají registrovaní účastníci.

Úhrada vstupného i nárok na slevu účastníků soutěže bude kontrolován při prezentaci.

Abyste mohli plně využívat služeb a funkčnosti webu PSNV.CZ, včetně registrací na akce, je zapotřebí si nejprve na tomto webu vytvořit účet.

Pokud zde již účet máte, přihlaste se, pokud ne, účet si založte.