Mendel včelařem - konference 2022

Konference k 200. výročí narození objevitele zákonů genetiky

Abyste mohli plně využívat služeb a funkčnosti webu PSNV.CZ, včetně registrací na akce, je zapotřebí si nejprve na tomto webu vytvořit účet.

Pokud zde již účet máte, přihlaste se, pokud ne, účet si založte.

Export do kalendáře
Termín akce: 02. 07. 2022 9:00 - 16:00
Lektor: PSNV z.s. ·
Organizátor: PSNV z.s. ·
Místo konání: Rodný dům J. G. Mendela, Hynčice 69, 742 35 Vražné, Česko
(GPS: 49.6196297,17.8348173)

Popis akce:

Pracovní společnost nástavkových včelařů, z.s. se u příležitosti dvoustého výročí narození G. J. Mendela rozhodla uspořádat odbornou konferenci přímo v jeho rodném domě v Hynčicích. Na tuto konferenci Vás srdečně zveme.

Gregor Johann Mendel (česky též Řehoř Jan Mendel, 20. července 1822 Hynčice – 6. ledna 1884 Brno) byl moravský přírodovědec německého původu, po otci ze čtvrtiny s českými předky, zakladatel genetiky a objevitel základních zákonů dědičnosti. Byl mnichem a později opatem augustiniánského kláštera ve Starém Brně. Detaily o jeho životě i díle se lze dočíst např. ZDE.

Program:

Platba bankou musí být připsána na našem účtu do zahájení akce. Pokud nebude, účastník uhradí vstupné hotově a v případě pozdějšího připsání peněz bankou mu bude tato částka vrácena.

Vstupné lze uhradit i na místě v hotovosti, ale prosíme svou účast potvrďte registrací na akci.

V ceně akce je poznámkový blok, tužka a občerstvení 0,5 L.

O bonusovém překvapení od pana profesora pro účastníky konference si více přečtete ZDE.

 

Program konference

09.00 – 10.00 h. – Prezentace

10.00 – 10.10 h. – Zahájení konference

10.10 – 12:15 h. – Co obnáší genetika pro obor včelařství
Prof. Dr. hab. Jerzy Demetraki-Paleolog – Přírodovědná univerzita v Lublině (Polsko), přední evropský paegolog.

12.15 – 13.30 h. – Přestávka – oběd

13.30 – 14.00 h. – 200 let od narození objevitele podstaty dědičnosti, G. J. Mendela
Ing. Květoslav Čermák, CSc.
– Mendelova společnost pro včelařský výzkum, z. s.

14.00 – 14.30 h. – Rodinné zázemí G. J. Mendela
Jiří Kucharz
– Historicko-vlastivědný spolek v Odrách

14.30 – 15.00 h. – Včelařství v době G. J. Mendela
PhDr. Marie Šotolová
– Ústav etnologie FF UK Praha, Moderní včelař

15.00 – 15.30 h. – Chovatelský význam včelích plemen
Ing. Jan Musila
– odd. včelařství, Mendelova univerzita Brno

15.30 – 16.00 h. – Využití genetiky pro plemenitbu včel
Ing. Květoslav Čermák, CSc.
– Mendelova společnost pro včelařský výzkum, z. s.

16:00 – Závěr konference

 

Informace o přednášejících

Prof. Dr. hab. Jerzy Demetraki-Paleolog
Přednášející na University of Life Sciences v Lublinu

Prof. Jerzy Demetraki-Paleolog je specialista v oblasti šlechtění, genetiky a biologie včel. 40 let přednáší na Univerzitě přírodních věd v Lublinu. Byl šéfredaktorem Journal of Apicurtural Science, členem Vědecké rady Polského včelařského svazu, Chovatelské rady Ústřední chovatelské stanice - chov včel, týmu odborníků Ministerstva zemědělství a Rozvoj venkova pro osnovy a učebnice (Apidologie), pracovní skupina pro zachování genetických zdrojů včel (Národní koordinační centrum pro živočišné genetické zdroje).

Byl konzultantem šlechtitelského programu "Apisystem". Spoluzakladatel a lektor programů souvislého odborného vzdělávání pro včelaře a dlouholetý lektor (chov, selekce, biologie včel) kurzů a školení na regionální a vojvodské úrovni, resortní, tuzemské i zahraniční, včetně těch financovaných z fondů EU. Spoluautor kapitol v akademických učebnicích a pro praktické včelaře a autor populárně-naučných článků ve včelařském tisku z oblasti genetiky, výběru a šlechtění včel. Staré / tuzemské i zahraniční pobyty.

 

Abstrakta přednášek

CO ZNAMENÁ GENETIKA PRO VČELAŘSTVÍ A VČELAŘSTVÍ PRO GENETIKU

Prof. Dr. hab. Jerzy Demetraki-Paleolog, katedra ekofyziologie hmyzu a experimentální biologie, Univerzita Lublin, Polsko

Jerzy Demetraki-Paleolog se zabývá na vědecké úrovni biologií, genetikou a šlechtěním včel. Své poznatky uplatňuje v praxi, a to ve vrcholných orgánech polských včelařů jako je Vědecká rada Polského včelařského svazu či v Ústřední chovatelské stanici Polska a v týmu odborníků při polském ministerstvu zemědělství, kteří se věnují zachování genetických zdroj včel. Je významným publicistou v oboru a popularizátorem apidologie. Ve svém vystoupení bude hovořit o zvláštnostech přenosu genetické informace z včelí matky na dělnice a trubce. Seznámí s molekulární genetikou a genetickými vývojovými liniemi včely medonosné. Neopomine význam G. J. Mendela pro naše dnešní poznání včelích genů a aplikaci těchto poznatků pro soudobé šlechtitelské možnosti.


200 LET OD NAROZENÍ OBJEVITELE PODSTATY DĚDIČNOSTI, GREGORA MENDELA

a

VYUŽITÍ GENETIKY V PLEMENITBĚ VČEL

Ing. Květoslav Čermák, CSc. – Mendelova společnost pro včelařský výzkum, z. s.

Květoslav Čermák je známým šlechtitelem včel, přičemž výsledkem jeho dlouholeté práce je licencovaný kmen včely medonosné Vigor, G. J. Mendela si váží jako objevitele podstaty dědičnosti, které nyní šlechtitelé mohou využívat v praxi. Proto se věnuje systematicky studiu jeho odkazu. Na konferenci představí biografii G. J. Mendela s důrazem na jeho vlastní vědeckou práci a její východiska. Dále pak seznámí se specifiky genetiky včely medonosné a připomene Mendelovy výzkumy na tomto poli.


RODINNÉ VAZBY A SOUVISLOSTI G. J. MENDELA

Jiří Kucharz, Historicko-vlastivědný spolek v Odrách

Jiří Kucharz se dlouhodobě zajímá o dějiny Oderska a speciálně o Mendela. Ve svém příspěvku popisuje cestu Mendelových předků ze Severního Porýní-Vestfálska, odkud uprchli na Odersko v souvislosti s faktem, že patřili mezi tzv. novokřtěnce. Největší prostor dostává nejužší rodina Mendela, která se usadila ve Vražném – Hynčicích. Věnuje se i mladším členům rodu, jako synovci G. J. Mendela, lékaři Aloisi Schindlerovi, který byl významným popularizátorem díla svého strýce. Ve své příspěvku také popíše detektivní pátrání po soše a pamětní desce, které před 2. světovou válkou zdobily Hynčice.


CHOVATELSKÝ VÝZNAM VČELÍCH PLEMEN

Ing. Jan Musila, odd. včelařství Mendelova univerzita v Brně

Jan Musila je doktorandem oddělení včelařství na Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity. Ve svém příspěvku poskytne globální přehled plemen včely medonosné. Cílem jeho vystoupení bude přiblížit zejména ta plemena včely medonosné, která byla a jsou řazena mezi chovatelsky osvědčená a hospodářsky významná plemena pro moderní včelařskou praxi u nás a ve světě. Autor se bude věnovat jak v České republice preferované včele medonosné kraňské, tak genezi a charakteristice umělého plemene včely buckfastské, o níž se v našich podmínkách v současnosti čile diskutuje.


VČELAŘSTVÍ V DOBĚ G. J. MENDELA

PhDr. Marie Šotolová, Ústav etnologie FF UK Praha

Autorka, která letos vedla jako doktorandka historicky první kurz Dějin chovu včel s důrazem na české prostředí na Ústavu etnologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, seznámí se stylem včelařství v době od 50. do 80. let 19. století, kdy G. J. Mendel choval včely v augustiniánském klášteře v Brně. Příspěvek se nebude týkat chovu včel samotným vědcem, ale dobou, která díky řadě objevů v chovu včel a vzniku včelařských spolků znamenala začátek tzv. racionálního včelařství. Marie Šotolová působí jako šéfredaktorka časopisu Moderní včelař.

 

Informace organizátora

  • Platba bankou musí být připsána na našem účtu do zahájení akce. Pokud nebude, účastník uhradí vstupné hotově a v případě pozdějšího připsání peněz bankou mu bude tato částka vrácena.
  • Vstupné lze uhradit i na místě v hotovosti, ale prosíme svou účast potvrďte registrací na akci.
  • Od středy 29. 6. 2022 - 12.00 hod. už nebude možné si při registraci objednat stravu a nocleh (nocleh pouze po dohodě s kanceláří - tel. 773 899 716).

Účastníci:

  • obdrží poznámkový blok, tužku a pitnou vodu v 0,5 L láhvi,
  • mají možnost si objednat oběd, výběr ze dvou jídel
  • ubytovat se samostatně v Odrách – hotel Dělnický dům, nebo v Hranicích (hotel Centrum, hotel Cementář, aj.)

Abyste mohli plně využívat služeb a funkčnosti webu PSNV.CZ, včetně registrací na akce, je zapotřebí si nejprve na tomto webu vytvořit účet.

Pokud zde již účet máte, přihlaste se, pokud ne, účet si založte.