OVS - 20. 11. 2021

Včelí pastva na míru aneb hodnocení současného stavu a možností, jak vylepšit potravní nabídku včel v Olomouci a okolí.
Export do kalendáře
Termín akce: 20. 11. 2021 9:00 - 12:00
Lektor: Ing. Smékalová Kateřina, Ph.D.
Organizátor: PSNV z.s. - OVS ·
Místo konání: Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc, Česko
(GPS: 49.5924087,17.2631878)
Cena: 150 Kč pro členy PSNV
200 Kč pro ostatní

Popis akce:

Včelí pastva na míru aneb hodnocení současného stavu a možností, jak vylepšit potravní nabídku včel v Olomouci a okolí.

Na konkrétních příkladech bude vysvětleno, jak včelí pastvu ve svém okolí zhodnotit a také, co můžeme udělat pro její zlepšení.

Program:

V úvodu přednášky budou shrnuty základní pojmy a bude představeno členění české kulturní krajiny z pohledu jejího využití jako včelí pastvy. Na konkrétních příkladech bude vysvětleno, jak včelí pastvu ve svém okolí hodnotit a také, co může včelař, ale i kdokoliv jiný, udělat pro její zlepšení. Velké věci se skládají z mnoha maličkostí a i kousek méně často sečeného a tím pádem kvetoucího trávníku, osázené či oseté meze, remízky a podobné drobnosti jsou je nejen včelám, ale hmyzu obecně ku prospěchu...

Lektorkou přednášky je Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D. Je absolventkou Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Zahradnické fakulty v Lednici. Od r. 2004 pracuje na Olomouckém oddělení Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., kde se věnuje především genetickým zdrojům léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR).

Její cesta ke včelám vedla přes čmeláky, protože od r. 2015 se podílela na řešení výzkumného projektu TH01030748 - Podpora čmeláků v krajině. V rámci tohoto projektu se věnovala čmeláčí pastvě a její zájem o toto téma přerostl až k dálkovému studiu na Středním odborném učilišti včelařském - Včelařském vzdělávacím centru, o. p. s. v Nasavrkách, které v r. 2018 ukončila výučním listem v oboru Včelař. Sama sice aktivně nevčelaří, ale včely medonosné, čmeláky zemní a samotářské včely rodu Osmia na pracovišti používá k opylování různých druhů LAKR a zelenin v podmínkách technické izolace.

Včelí pastvě, resp. potravním zdrojům různých druhů hmyzích opylovatelů a problematice opylování obecně, se v roli mentora věnovala i ve výzkumném projektu TJ02000287 - Využití různých druhů opylovatelů v semenářství vybraných plodin.

Je spoluautorkou tří certifikovaných metodik, věnovaných hmyzím opylovatelům a jejich využití při opylování: Podpora čmeláků pro malopěstitele a zahrádkáře (2018), Hodnocení potravních preferencí u hmyzích opylovatelů (2019) a Výběr vhodných opylovatelů minoritních plodin pro semenářskou praxi (2020).

Na přednášku můžete přijít bez předchozí registrace za cenu 250,-Kč.

Může se však stát, že kapacita učebny bude již vyčerpána.

Možnosti pro registraci:
  • Od 23. 09. 2021 12:00 se mohou registrovat členové PSNV. Chci se stát členem PSNV
  • Nečlenové PSNV se mohou registrovat od 07. 10. 2021 12:00
  • Registrovat se je možné do 19. 11. 2021 12:00.
Na akci je možné stornovat účast:
  • Do 06. 11. 2021 17:00 Vám bude vrácena plná cena.
  • Do 18. 11. 2021 17:00 Vám bude vráceno o 100 Kč méně.

Abyste mohli plně využívat služeb a funkčnosti webu PSNV.CZ, včetně registrací na akce, je zapotřebí si nejprve na tomto webu vytvořit účet.

Pokud zde již účet máte, přihlaste se, pokud ne, účet si založte.