OVS - 16. 12. 2023

Doplňování zimních zásob

Abyste mohli plně využívat služeb a funkčnosti webu PSNV.CZ, včetně registrací na akce, je zapotřebí si nejprve na tomto webu vytvořit účet.

Pokud zde již účet máte, přihlaste se, pokud ne, účet si založte.

Export do kalendáře
Termín akce: 16. 12. 2023 9:00 - 12:00
Lektor: doc. Ing. Přidal Antonín, Ph.D.
Organizátor: PSNV z.s. - OVS ·
Místo konání: Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc, Česko
(GPS: 49.5924087,17.2631878)

Popis akce:

Doplňování zimních zásob

Včasnou registrací spojenou s platbou předem nejen ušetříte, ale druhé straně rovněž zjednodušíte a urychlíte prezenci v úvodu přednášky.

Na přednášku ovšem můžete přijít také bez předchozí registrace za cenu 250,-Kč.

Program:

Včelaři v diskusích opakovaně polemizují, zda včelstva zimovaná na invertu v porovnání s těmi zimovanými na řepném cukru mají lepší kondici a rozvoj na jaře. Jasné je pouze to, že nejlepší zimování je na květovém medu. Nicméně doposud se otázkou vyhodnocení zimování na invertu žádný seriózní výzkum nezabýval. Proto provedli na Mendelově univerzitě experimenty, jejichž cílem bylo vyhodnotit rozdíly zimování včelstev v závislosti na druhu krmiva.

Na přednášce se dozvíte získané výsledky zmíněných experimentů, které podrobně dokumentují srovnání vývoje včelstev v předjaří a na jaře. Lektor uvede výsledky také do ekonomického a toxikologického kontextu s důrazem na rizika používání invertů ve vztahu k markerům porušování medu.


Lektora doc. Ing. Antonína Přidala, Ph.D. pravděpodobně už dobře znáte. Na Olomouckých včelařských setkáváních vystupuje pravidelně. Naposledy se jeho přednáška podrobně věnovala aplikaci kyseliny šťavelové. Působí na Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Mendelovy univerzity v Brně v oboru apidologie jako pedagog a výzkumník. Působí v redakční radě odborného včelařského periodika Moderní včelař.

Abyste mohli plně využívat služeb a funkčnosti webu PSNV.CZ, včetně registrací na akce, je zapotřebí si nejprve na tomto webu vytvořit účet.

Pokud zde již účet máte, přihlaste se, pokud ne, účet si založte.