OVS - 20. 1. 2024

Realita současné včelí pastvy v české (kulturní) krajině

Abyste mohli plně využívat služeb a funkčnosti webu PSNV.CZ, včetně registrací na akce, je zapotřebí si nejprve na tomto webu vytvořit účet.

Pokud zde již účet máte, přihlaste se, pokud ne, účet si založte.

Export do kalendáře
Termín akce: 20. 01. 2024 9:00 - 12:00
Lektor: Ing. Matela Lukáš, Ph.D.
Organizátor: PSNV z.s. - OVS ·
Místo konání: Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc, Česko
(GPS: 49.5924087,17.2631878)

Popis akce:

Realita současné včelí pastvy v české (kulturní) krajině.

Umíme napomoci lepším snůškovým poměrům?

Včasnou registrací spojenou s platbou předem nejen ušetříte, ale druhé straně rovněž zjednodušíte a urychlíte prezenci v úvodu přednášky.

Na přednášku ovšem můžete přijít také bez předchozí registrace za cenu 250,-Kč.

Program:

Lektor v přednášce probere:

  • Jak nejlépe včelařit v realitě současné krajiny?
  • Je v našem okolí dostatečná snůška?
  • Umíme napomoci lepším snůškovým poměrům?
  • Jaké biotopy existují a jak jsou na tom s vydatností snůšky?

Přednáší Lukáš Matela, zájmový včelař, který se od dětství zajímá o přírodu, a včelaření mu pomohlo prohloubit vztah ke krajině a ekologii (ve smyslu vazeb mezi organismy a prostředím). Vzdělání v oboru technická kybernetika mu pomáhá lépe porozumět také vztahům mezi organismy a jejich vzájemnému ovlivňování.

Abyste mohli plně využívat služeb a funkčnosti webu PSNV.CZ, včetně registrací na akce, je zapotřebí si nejprve na tomto webu vytvořit účet.

Pokud zde již účet máte, přihlaste se, pokud ne, účet si založte.