OVS - 18. 2. 2023

Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
Využití poznatků o imunitě včel v praxi
18. 2. 2023 | 9:00

Z osobních důvodů na straně lektora došlo k následující změně tématu a lektora:

Dr. Silvie Dostálková vysvětlí nejen imunitní systém včel a jeho funkce, ale sdělí nám také novinky ve...

Konference o sršni asijské

Zveme vás na mezinárodní konferenci

Dřív, než bude pozdě – sršeň asijská

23. 2. 2023

Den otevřených úlů

Pořádáme při příležitosti Světového dne včel (20. května) další ročník akce Den otevřených úlů ve dnech 19. – 21. 5. 2023.

Dne otevřených úlů se může zúčastnit každý včelař!

Nabídněte široké veřejnosti možnost navštívit vaši včelnici a osobně ukázat zájemcům život včel. Návštěvníkům můžete v rámci prodeje ze dvora nabídnout váš med. Připravte příjemný program, který bude bavit i vás.

Včelařství IV.

Právě vychází IV. (poslední) svazek souboru učebnic Včelařství. Završuje se tak dílo, které se vytvářelo osm let oproti původnímu dvouletému plánu...

Med roku 2022 - návštěvní kniha

Máme za sebou soutěž o Nejlepší med roku 2022 a akci Med roku 2022 - výstava medu v Brně.

Doporučujeme nahlédnout do Návštěvní knihy z této akce, stojí to za to smiley

Kniha má 16 listů a není v ní nouze ani o kresby, nebo vzkazy návštěvníků, často i ze zahraničí. Detailněji se o akci můžete dozvědět také z reportáže k minulému ročníku (2021).

Anketa letní monitoring VD

O monitoringu úrovně napadení včelstev roztočem kleštíkem včelím (Varroa destructor) už toho bylo napsáno opravdu mnoho. Od letošního roku došlo ke změně legislativy, týkající se chovu včel. Podle ní má každý chovatel včel za povinnost u všech svých včelstev provádět v období od června letní monitoring úrovně napadení.

A protože nás zajímá, jaká je skutečnost, připravili jsme pro vás anketu na téma monitoring úrovně napadení včelstev roztočem kleštíkem včelím.

Reportáž a videa ze semináře COLOSS 2021

Reportáž a videa přednášek z konference COLOSS 2021 - kterou pořádala zmíněná PřF UPOL v rámci projektu BeeClim: Úspěšné včelaření v době klimatické změny, který je podpořen z Norských fondů ve výzvě Reine pod záštitou COLOSS - monitoring úspěšnosti zimování včelstev v ČR.

Sršeň asijská (Vespa Velutina)

Novinky

e-Věstník 2023 č.1

1. 2. 2023 | 0:02

e-Věstník 2022 č.16

10. 12. 2022 | 1:12

MKZ 2022

Tisková zpráva – 3. listopadu 2021

Na základě výzvy Ministerstva zemědělství ČR (MZe), zaslané dne 12. října 2021, vypracovala Pracovní společnost nástovkových včelařů CZ návrhy změn a doplnění Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2022 v oblasti včel (dále jen MKZ). Příliš prostoru jsme ze strany MZe nedostali, návrhy a připomínky bylo potřeba odeslat do 20. října2021.

V navrhovaném textu je několikrát odkazováno na Metodický pokyn Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy (dále jen MP). Proto jsme se obrátili na MZe s žádostí o poskytnutí pracovní verze MP. Tento dokument nám však poskytnut nebyl. Proto jsme své návrhy a připomínky zapracovali do aktuálního znění MP z roku 2020.

Síť úlových vah

V minulosti v PSNV vznikl projekt Síť úlových vah. Jedná se o několik úlových vah rozmístěných po ČR. Data z úlových vah zpracovává v reálném čase.

 Grafy úlových vah ukazují změny měřených parametrů za poslední měsíc.

Graf síťové váhy

VČELÍ HLADOVĚNÍ

Dovolujeme si Vás upozornit na pořad, který dne 25. října 2020 odvysílala Česká televize v rámci cyklu Nedej se. Hovoří se v něm o jednom z velkých problémů, se kterým se naše včelařství potýká – nedostatečná úživnost a pestrost krajiny pro hmyz obecně, tedy nejen pro včely. A to nejen z pohledu včelařů, ale i zemědělce. Toto téma má mnohem větší přesah – netýká se pouze hmyzu, ale nás všech. I my jsme součástí krajiny, ve které žijeme...

Nedej se - včelí hladovění

DVD