Další potvrzený výskyt sršně asijské v ČR

Dvě nebo tři sršně se objevily při vykládce kamionu v Hrádku u Rokycan.

Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR potvrdili další nález invazní sršně asijské. Dva nebo tři jedinci tohoto nepůvodního druhu byli objeveni ve čtvrtek 15. 2. v Hrádku u Rokycan při vykládce kamionu z Francie... Detaily a další informace naleznete ZDE.

První výskyt sršně asijské - 5. října 2023, intravilán Skvrňan – místní části Plzeň - detaily viz ZDE. V odkazu naleznete také cenné materiály o sršni asijské ke stažení ZDARMA, případně odkazy k zakoupení jejich tištěných verzí z našeho e-shopu.

Horké aktuality PSNV

Zimní měl - tisková zpráva PSNV z 21. února 2024

Vyšetření zimní měli včelstev zatěžuje nejen včelaře, ale i rozpočet státu


K sršni asijské podruhé

Reportáž z proběhlé II. celostátní odborné konferenci s mezinárodní účastí z 20. 2. 2024 - Sršeň asijská aktuálně

Den otevřených úlů

Pořádáme při příležitosti Světového dne včel (20. května) další ročník akce Den otevřených úlů ve dnech 17. – 19. 5. 2024.

Dne otevřených úlů se může zúčastnit každý včelař!

Nabídněte široké veřejnosti možnost navštívit vaši včelnici a osobně ukázat zájemcům život včel. Návštěvníkům můžete v rámci prodeje ze dvora nabídnout váš med. Připravte příjemný program, který bude bavit i vás.

Novinky

Nová kniha

Sršeň asijská (Vespa velutina), její biologie, monitoring, kontrola a prevence šíření

d

Příručka vydaná ke konferenci "Dřív, než bude pozdě – sršeň asijská".

Dárek všem včelařům a včelařkám

Dárek pro všechny včelaře a včelařky

Vážení kolegové včelaři, vážené kolegyně včelařky,
je tomu již dvacet let, co poprvé vyšlo první číslo časopisu Moderní včelař. A to je určitě nejen důvod k oslavě, ale také k poděkování.

V prvé řadě bychom chtěli poděkovat všem, kteří se o jeho vznik zasloužili. A také těm, kteří ho dovedli až do tohoto krásného výročí - tedy celému týmu redakce a autorům, bez  nichž by Moderní včelař nebyl tím, čím je. V neposlední řadě poděkování patří také vám, našim čtenářů, protože bez vašeho zájmu by nemělo smysl Moderní včelař vytvářet.

Síť úlových vah

V minulosti v PSNV vznikl projekt Síť úlových vah. Jedná se o několik úlových vah rozmístěných po ČR. Data z úlových vah zpracovává v reálném čase.

 Grafy úlových vah ukazují změny měřených parametrů za poslední měsíc.

Graf síťové váhy

DVD