Anketa letní monitoring VD

O monitoringu úrovně napadení včelstev roztočem kleštíkem včelím (Varroa destructor) už toho bylo napsáno opravdu mnoho. Od letošního roku došlo ke změně legislativy, týkající se chovu včel. Podle ní má každý chovatel včel za povinnost u všech svých včelstev provádět v období od června letní monitoring úrovně napadení.

A protože nás zajímá, jaká je skutečnost, připravili jsme pro vás anketu na téma monitoring úrovně napadení včelstev roztočem kleštíkem včelím.

Odešel včelař a kamarád Jiří Matl

Drazí kamarádi a přátelé včelaři, se zármutkem jsme přijali zprávu, že zemřel náš bývalý člen, včelař a kamarád pan PhDr. Jiří Matl.

Jirka v minulosti byl členem rady našeho spolku a také dlouholetým redaktorem a hlavním tvůrcem obsahu e-Věstníku. Rovněž vždy ochotně nabídl pomoc a kde bylo třeba, přiložil ruku k dílu. A nebylo toho zrovna málo, co pro obor včelařství a pro PSNV udělal.
Jirko, za to všechno Ti patří náš obrovský dík. Ať Ti to tam nahoře hezky bzučí.

Poslední rozloučení proběhne ve středu 27. července 2022 v kostele sv. Martina a Prokopa v Karlíku.


 

Valašské velikonoční setkání 2022

V březnu jsem vás pozval na Valašsko, na neformální včelařské setkání. Přiznám se, že ve středu 20. dubna, cestou do Rožnova pod Radhoštěm, jsem byl trochu neklidný a plný napětí, kolik že se nás sejde. Přihlášeni na tuto akci byli totiž pouze tři lidé, z toho jeden se mi na poslední chvíli z účasti omluvil. Uvnitř pivnice Harcovna mě čekalo překvapení...

Valašské velikonoční setkání na Harcovně

Reportáž a videa ze semináře COLOSS 2021

Reportáž a videa přednášek z konference COLOSS 2021 - kterou pořádala zmíněná PřF UPOL v rámci projektu BeeClim: Úspěšné včelaření v době klimatické změny, který je podpořen z Norských fondů ve výzvě Reine pod záštitou COLOSS - monitoring úspěšnosti zimování včelstev v ČR.

Sršeň asijská (Vespa Velutina)

Novinky

e-Věstník 2022 č.11

5. 8. 2022 | 0:08

e-Věstník 2022 č.10

21. 7. 2022 | 16:07

Letní monitoring VD - anketa

21. 7. 2022 | 7:07

MKZ 2022

Tisková zpráva – 3. listopadu 2021

Na základě výzvy Ministerstva zemědělství ČR (MZe), zaslané dne 12. října 2021, vypracovala Pracovní společnost nástovkových včelařů CZ návrhy změn a doplnění Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2022 v oblasti včel (dále jen MKZ). Příliš prostoru jsme ze strany MZe nedostali, návrhy a připomínky bylo potřeba odeslat do 20. října2021.

V navrhovaném textu je několikrát odkazováno na Metodický pokyn Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy (dále jen MP). Proto jsme se obrátili na MZe s žádostí o poskytnutí pracovní verze MP. Tento dokument nám však poskytnut nebyl. Proto jsme své návrhy a připomínky zapracovali do aktuálního znění MP z roku 2020.

Med roku 2021 - reportáž a návštěvní kniha

Máme za sebou soutěž o Nejlepší med roku 2021 a akci Med roku 2021 - výstava medu v Brně.

Doporučujeme nahlédnout na krátkou reportáž a především pak do Návštěvní knihy z této akce, stojí to za to smiley

Kniha má 14 listů a není v ní nouze ani o kresby, nebo vzkazy návštěvníků ze zahraničí, jejichž volný překlad naleznete pod článkem.

Kudy se bude ubírat české včelařství...

Tisková zpráva – 23. dubna 2021

Kudy se bude ubírat české včelařství v příštích letech?

Na čtvrtek 15. dubna 2021 vedení Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s. (dále jen PSNV–CZ) pozvalo k jednacímu stolu široké spektrum institucí a spolků, které mají co dočinění se včelami a včelařením. Sešli se zástupci nejen včelařských spolků, ale také vzdělávacích institucí a akademické půdy. Nechyběl ani zástupce Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o. Na programu jednání byl jediný dokument: Strategický plán podpory Společné zemědělské politiky na období 2021–2027....

Vášně a emoce kolem MKZ 2021

Většina pozorných a zodpovědných včelařů určitě již dávno zaznamenala, že Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2021 doznala určitých změn.

Protože se kolem nich šíří spousta domněnek a informací na úrovni fake news, rozhodli jsme se vydat k těmto změnám vyjádření, které si můžete přečíst níže. Je sice trochu delší a nad rámec předmětných změn, ale pro pochopení dění v oboru nutné.

VČELÍ HLADOVĚNÍ

Dovolujeme si Vás upozornit na pořad, který dne 25. října 2020 odvysílala Česká televize v rámci cyklu Nedej se. Hovoří se v něm o jednom z velkých problémů, se kterým se naše včelařství potýká – nedostatečná úživnost a pestrost krajiny pro hmyz obecně, tedy nejen pro včely. A to nejen z pohledu včelařů, ale i zemědělce. Toto téma má mnohem větší přesah – netýká se pouze hmyzu, ale nás všech. I my jsme součástí krajiny, ve které žijeme...

Nedej se - včelí hladovění

DVD