Moderní včelař 2019

Moderní včelař 2/2019

Běžná člena: 50 Kč
Cena pro člena: 50 Kč
Vaše cena: 50 Kč
Vložit do košíku

O produktu

Elektronickou verzi můžete zakoupit zde.

Web čísla: www.modernivcelar.eu


Obsah 2. elektronického vydania časopisu Moderní Včelař v roku 2019:

 

MV INFO

Dotace Karlovarského kraje 4
Redakce

Apimondia 2019  4
Marie Šotolová 

Výzva pro všechny včelařeve Středočeském kraji  5
Rostislav Ovčarik

Státní zemědělský intervenční fond administrátorem dotace D.1? 5
Redakce

Včelař-otužilec 6
Redakce


KALENDÁRIUM TÉMA  7

Tisíciletý nápoj zvaný medovina 9
Marie Šotolová

Alkoholické nápoje z medu ve světle zákonů 12
Jaroslav Lstibůrek

Pálení medovce na Slovensku 15
Marie Šotolová

Medové pivo 15
Jaroslav Lstibůrek

Včelovina z pohádky 18
Petr Texl

EU A VČELY

Rozhovor s europoslancem 17
Pavlem Pocem Jaroslav Bajko

PROVOZNÍ METODY

Jak na jarní prohlídku včelstev 20
Miroslav Sedláček

SE VČELAMI NA KAFI

Včelí temno 22
Miroslav Urban

NEMOCI VČEL

Na sršeň asijskou s elektronikou 24
Jaroslav Petr

VČELÍ PASTVA

Je med z centra města stejně kvalitní  jako z chráněné krajinné oblasti? 26
Petr Samec

Význam opylovatelů pro bioindikaci pesticidů a dopad intenzivního zemědělství na krajinu  28
Marian Hýbl

Mohou být včely indikátorem pestrosti  krajiny? IV. část. Jak podpořit umírající českou krajinu 32
Lubomír Tichý, Peter Dundek, Lucie Růžičková, Stanislava Švédová

PRÁVNÍ TRUBEC
Novela plemenářského zákona 34
Redakce

REPORTÁŽ

Mezinárodní konference k významu včely medonosné a současnému brtnictví  v zemědělství a lesnictví 36
Milan Motyka

Státní správa se v České republice zajímá také o brtě 38
Petr Texl

PŘEČETLI JSME PRO VÁS

Zoo z lega 37
Redakce
Příručka pro prodej ze dvora 37
Redakce

PSNV INFO

Med roku  39
Radek Hykl

VĚDA A VÝZKUM

Jak včely vybírají zatáčky? 40
Jaroslav Petr

PSNV INFO

Vyhledávání včelstev s přirozenou varroatolerancí na území ČR  42
Miroslav Křížek

Letní školy nástavkového včelaření v roce 2019 43
Radek Hykl

O Blatnou je stále zájem 44
Petr Texl

DVD