Moderní včelař 2019

Moderní včelař 5/2019

Běžná člena: 50 Kč
Cena pro člena: 50 Kč
Vaše cena: 50 Kč
Vložit do košíku

O produktu

Elektronickou verzi můžete zakoupit zde.

Web čísla: www.modernivcelar.eu


Obsah 5. elektronického vydania časopisu Moderní Včelař v roku 2019:

MV INFO 
Jak na hlášení postřiků  4 
Redakce 

Aktuální situace s morem včelího plodu na severu Moravy  4 
Redakce  

Výsledky rozboru vzorků zimní měli 5 
Petr Vorlíček

Hmyzu zvoní hrana 5 
Redakce

Změna vyhlášky k včelím produktům  6 
Redakce

Soutěž o inovativní potraviny 6 
Redakce

X. Mezinárodní setkání mladých včelařů IMYB   7 
Redakce

Kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce v roce 2018   7
Pavel Kopřiva

KALENDÁRIUM 8 


TÉMA
Několik slov o lípách 10 
Aneta Sulborska, Marie Šotolová

Co se včelaři přihodí, když chce lepší snůšku v okolí  14 
Lukáš Matela

Krajina pro včely 15 
Redakce

Medonosné rostliny 16 
Jan Prášil

Neonikotinoid thiakloprid ve včelstvech  18 
Petra Urajová, Dalibor Kodrík, Václav Krištůfek

Opylovatel nebo opylovač? 21 
Redakce 


SE VČELAMI NA KAFI 
Moje pastva 22 
Miroslav Urban


PROVOZNÍ METODY 
Volná stavba 24 
Pavel Holub

Letní škola nástavkového včelaření 25 
Redakce


ROZHOVOR
Cesta k Protivínu… 26 
Petr Texl


NEMOCI VČEL 
Vliv toxické zátěže na výskyt Nosema ceranae u včely medonosné   28
Petr Vomáčka

Aktuální varroacidy – jaká léčiva se smí používat v České republice  30 
Alena Machová, Pavel Mach

Vitellogenin a možná vakcinace včel 32 
Jaroslav Gasper


REPORTÁŽ 
Jak to dělá s medem Medokomerc 34 
Petr Texl

PŘEČETLI JSME PRO VÁS 
Dvě metodiky integrované ochrany řepky   37 
Marie Šotolová

Včelnice s dredy  37 
Marie Šotolová

1000 slov – Příroda 37 
Redakce

REPORTÁŽ 
Zážitky z včelařské výstavy v Celje 38 
Milan Motyka

VČELAŘSKÁ PEDAGOGIKA 
Sběratelství, včely a hry 40 
Milan Vojtěch

APITERAPIE 
9. mezinárodní apiterapeutické sympozium  42  
František Sentenský

PSNV INFO 
Nepomuk se vydařil 44 
Petr Texl

Projekt Pestrá krajina 45 
Redakce

Den otevřených úlů 48 
Redakce

DVD