Otevřené online jednání Rady spolku

aneb před sněmem lze diskutovat o spolku a jeho směřování...

Abyste mohli plně využívat služeb a funkčnosti webu PSNV.CZ, včetně registrací na akce, je zapotřebí si nejprve na tomto webu vytvořit účet.

Pokud zde již účet máte, přihlaste se, pokud ne, účet si založte.

Export do kalendáře
Termín akce: 10. 06. 2021 17:00 - 20:00
Organizátor: PSNV z.s. ·
Místo konání: online, online

Popis akce:

Otevřené online jednání Rady spolku, aneb před sněmem lze diskutovat o spolku a jeho směřování...

Program:

Vážené členky, vážení členové PSNV,

dovoluji si Vás pozvat na Otevřené online jednání Rady spolku, které se bude konat 10. června 2021 od 17 do 20 hod. Na tomto jednání by se měli představit kandidáti a kandidátky do Rady a Kontrolní komise - pro nadcházející sněm. Zároveň zde bude prostor pro zodpovězení Vašich otázek týkajících se činnosti a dění v PSNV. Tyto otázky je vhodné pokládat předem, protože ne na vše lze odpovědět bez přípravy. Můžete je zasílat na email kancelar@psnv.cz, nebo psát na  interní fórum PSNV.

Prosíme členy, aby v případě zájmu kandidovat do orgánů spolku, svou kandidaturu zaslali  řediteli kanceláře emailem. Je vítána kandidatura každého, kdo bude ochoten pracovat na rozvoji PSNV. Případní zájemci se mohou  přihlásit i přímo na sněmu. S kandidáty, ale i se stávajícími členy vedení spolku, můžete diskutovat na interním fóru PSNV.

František Hubáček, předseda PSNV-CZ, z. s.

Abyste mohli plně využívat služeb a funkčnosti webu PSNV.CZ, včetně registrací na akce, je zapotřebí si nejprve na tomto webu vytvořit účet.

Pokud zde již účet máte, přihlaste se, pokud ne, účet si založte.